EXHIBITOR DETAIL

Japan Saitama
TAKEDA MOTOAKI
武田 素明
LINK
Name of the work
OOMORI APARTMENT
Name of the creator
MOTOAKI TAKEDA
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author