EXHIBITOR DETAIL

Japan Hokkaido
MOTOI Kazuhiko
本井和彦
LINK
Name of the work
MOA ARTHALL HOKKAIDO
Name of the creator
Motoi Kazuhiko , Tokumoto Yukio
Location
Sapporo-shi , Hokkaido
Year of completion
2007
Type
Other
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author