EXHIBITOR DETAIL

Japan Hokkaido
Sogo Masashi
十河 昌司
LINK
Name of the work
Saroma Nursery School
Name of the creator
Masashi Sogo
Location
Saroma town , Hokkaido
Type
Public
Relation
Architect, Author, Copyright Holder, Co-Author